Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58623
Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
Tác giả: Phạm, Văn Phong
Phạm, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Đảng viên
Chất lượng
Nâng cao
Giải pháp
Doanh nghiệp
Nhà nước
Ngoài khu vực
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.15-18
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) ở Hà Nội đã có sự phát triển đáng kể. Bên cạnh việc tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các DNNKVNN, các cấp ủy đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của các chi, đảng bộ trong các DN, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa để tiếp tục thành lập tổ chức đảng trong các DNNKVNN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58623
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.