Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58630
Title: Phong trào đảng viên tình nguyện ở Thành phố Vũng Tàu
Authors: Phạm, Giang
Keywords: Đảng viên
Phong trào
Tình nguyện
Thành phố Vũng Tàu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.35-37
Abstract: Ngày 02/07/208, Ban Thường vụ Thành ủy phát động thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố. Qua gần 1 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58630
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.