Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58632
Title: Để công tác quản lý đảng viên được chặt chẽ
Authors: Hồng Văn
Keywords: Đảng viên
Chặt chẽ
Quản lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.40-42
Abstract: Bài viết giới thiệu một số biện pháp góp phần tích cực vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58632
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.