Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58633
Title: Quy định 1374: Một cách làm sáng tạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Đảng bộ
Sáng tạo
Quy định 1374
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.43-45,59
Abstract: Ngày 01/12/2017, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Qua hơn 1 năm thực hiện, Quy định số 1374 đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy trong chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh; nhiều vụ việc đã được chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm, tạo niềm tin trong nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58633
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.