Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58635
Title: Long An sau hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Authors: Trương, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Thực hiện
Hai năm
Long An
Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.46-49
Abstract: Long An – cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng với nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt, lúa gạo là sản phẩm chủ lực chất lượng cao phục vụ xuất khẩu. Trong bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam 2018, Long An xếp ở vị trí thứ 2 trong 13 tỉnh miền Tây và thứ 3 cả nước. Đạt được nhiều kết quả khả quan về kinh tế - xã hội bởi Long An luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Long An đã có những chỉ đạo quyết liệt, phù hợp, hiệu quả…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58635
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.