Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58636
Title: Những người làm báo Bà Rịa – Vũng Tàu học và làm theo Bác Hồ
Authors: Sơn Trà
Keywords: Học và làm
Bác Hồ
Người làm báo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.50-52
Abstract: Học và làm theo Bác được đội ngũ cán bộ, đảng viên của Báo Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện từ những việc nhỏ nhất, gắn với công tác chuyên môn và tu dưỡng đạo đức cá nhân. Đó cũng là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm của cán bộ, đảng viên…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58636
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.