Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58648
Title: Vận dụng phần mềm Maple trong giảng dạy các nội dung toán cao cấp thông qua một số bài toán ứng dụng
Authors: Phạm, Mỹ Hạnh
Trần, Thị Ngọc Giàu
Keywords: Phần mềm Maple
Toán cao cấp
Giảng dạy toán cao cấp
Bài toán kỹ thuật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.16-20
Abstract: Theo xu hướng phát triển chung của khoa học và công nghệ, các phần mềm ứng dụng ngày càng được áp dụng rộng rãi trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Người học không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm tính toán để giải quyết các bài toán thực tế. Dựa trên các công cụ tính toán hiệu quả của Maple, bài viết trình bày một số ứng dụng của phần mềm này trong giảng dạy toán cao cấp về giải tích và đại số tuyến tính thông qua một số bài toán ứng dụng liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58648
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.