Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58668
Title: Sự đồng bộ hóa của hệ thống các phương trình phản ứng khuếch tán FitzHugh-Nagumo có nghiệm dạng xoắn ốc
Authors: Phạm, Văn Long Em
Keywords: Độ mạnh liên kết
Hệ thống đầy đủ
Nghiệm xoắn ốc
Mô hình FitzHugh-Nagumo
Sự đồng bộ hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.54-58
Abstract: Đồng bộ hóa là một hiện tượng phổ biến trong nhiều hệ thống tự nhiên và khoa học phi tuyến. Trong bài báo này, sự đồng bộ hóa được nghiên cứu đối với hệ thống mạng đầy đủ. Mỗi phần tử trong hệ được mô phỏng bằng một hệ phương trình phản ứng – khuếch tán dạng FitzHugh-Nagumo, đặc biệt mỗi hệ phương trình trong hệ thống đều có nghiệm dạng xoắn ốc. Kết quả cho thấy rằng hệ thống mạng có số lượng các phần tử càng nhiều thì sự đồng bộ hóa càng dễ, và hình dáng nghiệm xoắn ốc vẫn còn, tuy nhiên đã khác lúc đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58668
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.