Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5867
Title: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Authors: Võ, Nguyễn Nam Trung
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: Luật Hành chính
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời nêu thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Description: 67 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5867
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.