Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58670
Title: Điều kiện đủ cho tính chất co suy rộng của hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm
Authors: Nguyễn, Thành Nghĩa
Huỳnh, Thị Kim Loan
Keywords: Co suy rộng
Co toàn cục
Phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.59-63
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu bài toán co suy rộng của hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm. Từ đó, chúng tôi phát triển kĩ thuật đã có để chứng minh một số điều kiện mới cho tính chất co suy rộng của lớp hệ này. Các kết quả đạt được là mở rộng tổng quát của một số kết quả đã có gần đây của các tác giả khác. Một ví dụ được đưa ra nhằm minh họa cho kết quả đạt được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58670
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.