Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58678
Title: Áp dụng bài tập nhóm và ứng dụng thực tế vào môn học xác suất thống kê tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thành Tâm
Keywords: Bài tập nhóm
Bài tập ứng dụng
Bài tập thực tế
Xác suất
Thống kê
Ước lượng
Mẫu
Khoảng tin cậy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.105-111
Abstract: Bài viết chia sẻ kinh nghiệm việc dạy môn Xác suất thống kê tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, thông qua bài tập nhóm và bài tập ứng dụng từ thực tế mà sinh viên sẽ tự thu thập trong quá trình học. Mục đích nhằm giúp người học nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức, nhận ra được những ứng dụng thực tế của môn học để áp dụng vào các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời rèn luyện tính tích cực chủ động trong học tập của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58678
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.