Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58741
Nhan đề: Biến đổi sinh kế của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội)
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Biến đổi sinh kế
Nông thôn mới
Nông dân
Huyện Phú Xuyên
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 05 .- Tr.43-50
Tóm tắt: Huyện Phú Xuvên, Thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nền kinh tế địa phương phát triển chậm, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với thu nhập bình quân đầu người thấp, kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm. Do đó, người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc chuyển đổi phương thức sản xuất, biến động về đất đai, môi trường... Bài viết tìm hiểu, phân tích những thay đổi trong thực hành sinh kế của người dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, qua đó bàn luận về những ảnh hưởng của nó đối với thực hành văn hóa của người nông dân trong bối cảnh nông thôn đổi mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58741
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.