Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58746
Nhan đề: Hoạt động thương mại và thuộc địa của các nhà nước nói tiếng Đức ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương thế kỷ XIX
Tác giả: Nguyễn, Mậu Hùng
Từ khoá: Thuộc địa
Châu Á – Thái Bình Dương
Đế chế Đức thứ hai (1971 – 1918)
Thương mại
Hiệp ước Versailles
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 05 .- Tr.71-78
Tóm tắt: Trong so sánh với các cường quốc công nghiệp khác thời cận đại, nước Đức là một đế quốc trẻ và tham gia vào quá trình tranh giành thuộc địa tương đối muộn. Đến năm 1914, Đế chế Đức thứ hai (1871-1918) là cường quốc thuộc địa lớn thứ ba thế giới sau Anh và Pháp trên phương diện lãnh thổ, nhưng lớn thứ tư thế giới trên phương diện dân số. Trong hệ thống thuộc địa tương đối khiêm tốn này của người Đức, các thuộc địa ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ về cả diện tích lẫn dân số, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chiến lược bá chủ toàn cầu của Đế chế Đức thứ hai (1871 – 1918). Vấn đề này về cơ bản đã được nghiên cứu ở nước Đức ít nhiều quan tâm, nhưng vẫn còn là một chủ đề tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Trên cơ sở sử dụng các phương pháp logic và lịch sử, bài viết phân tích các tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hoạt động thương mại và thuộc địa của các nhà nước nói tiếng Đức ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và quá trình giải quyết vấn đề nước Đức thế kỷ XIX.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58746
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.