Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58796
Title: Kết quả nghiên cứu tuyển chọn cây lê ưu tú tại tỉnh Bắc Kạn
Authors: Trần, Đình Hà
Lê, Thị Kiều Oanh
Đặng, Thị Anh Thơ
Đào, Thị Thanh Huyền
Keywords: Bắc Kạn
Giống lê địa phương
Cây lê ưu tú
Chất lượng quả
Năng suất quả
Tuyển chọn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.33-39
Abstract: Giống lê địa phương hay còn gọi lê nâu là cây ăn quả đặc sản được trồng ở một số địa bàn vùng cao của tỉnh Bắc Kạn và mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Nghiên cứu tuyển chọn cây lê địa phương có đặc tính nông sinh học tốt phục vụ cho công tác nhân giống được tiến hành trong năm 2017 tại huyện Ngân Sơn (NS) và huyện Ba Bé (BB), tỉnh Bắc Kạn. Qua khảo sát kết quả năm 2015 và 2016, theo dõi và đánh giá thực tế 15 cây lê địa phương được lựa chọn trong năm 2017, đã xác định được 05 cây mang mã số: NS1, NS2, NS3, NS5 và NS7 có đặc tính ra hoa quả tốt và liên tục trong 3 năm 2015 - 2017, trong khi các cá thể khác không ra hoa hoặc ra ít hoa trong năm 2017 do thời tiết mùa đông năm 2016 - 2017 ấm hơn bình thường, thời gian lạnh ngắn. Hàng năm, 05 cây lê tuyển chọn cho 298 - 637 quả/cây, khối lượng quả 232,7 - 345,7 g/quả, năng suất 77,9 - 187,2 kg quả/cây. Cây lê địa phương có quả hình cầu, vỏ quả cứng màu nâu vàng, độ ngọt 9,77 - 10,87 độ Brix, hàm lượng vitamin C 9,33 - 13,75 mg/100 g, hàm lượng axít tổng số 0,35 - 0,46%, hàm lượng tanin 0,17 - 0,29%. Qua đánh giá tổng thể, có 03 cây lê (NS1, NS2, NS3) được xếp hạng là cây ưu tú và 02 cây (NS7, NS14) được xếp hạng là cây tốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58796
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.