Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58809
Title: Giới KTS luôn đóng góp trí lực vì sự phát triển của Đà Nẵng
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Quy hoạch đô thị
Giới Kiến trúc sư
Đóng góp trí lực
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 312 .- Tr.20-21
Abstract: Tại thời điểm cách nay chưa lâu, Đà Nẵng được đánh giá là thành phố đáng sống nhất Việt Nam! Có thể nói về mặt định tính, khi đó thành phố chính là đã tìm thấy con đường xây dựng mô hình đô thị phù hợp nhất của mình. Thời gian trôi đi, có thể vì sự phát triển không được dung hòa và cân bằng các yếu tố, nên thành phố đang nguy cơ mai một danh hiệu này. Đó là điều rất đáng suy ngẫm ở cả thể chế quản lý phát triển và thực tiễn vận động trong quá trình liên tục đổi mới hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58809
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
620.93 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.