Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58812
Title: Đặc điểm phân bố chim theo các dạng sinh cảnh chính tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Hoàng, Ngọc Hùng
Nguyễn, Lân Hùng Sơn
Nguyễn, Cử
Hà, Thị Hưong
Keywords: Sinh cảnh
Chim
Phân bố
Đa dạng
Chi thị sinh học
KBTTN Pù Luông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.122-129
Abstract: Khu Bảo tốn Thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình. KBTTN Pù Luông bao gồm hai dãy núi chạy song song theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và ngăn cách nhau bởi thung lũng ở giữa. Kiểu rừng chính ở đây là rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới. Với diện tích quy hoạch 17.171,53 ha, Pù Luông rất đa dạng về các kiểu sinh cảnh. Tính đa dạng ở mỗi sinh cảnh cũng rất khác nhau trong đó có thành phần các loài chim. Nghiên cứu sự phân bố của các loài chim trên 5 dạng sinh cảnh chính ở KBTTN Pù Luông từ năm 2014 - 2018 cho thấy sinh cảnh rừng thứ sinh đa dạng nhất về thành phần loài chim với 169 loài. Đây cũng là sinh cảnh chiếm phần lớn diện tích ở khu bảo tồn. Kế đến là sinh cảnh trảng cỏ, cây bụi (102 loài), sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động (99 loài). Sinh cảnh nương rãy, đồng ruộng và bản àáng kém da dạng nhất với 57 loài. Sự khác biệt về cấu trúc quần xã chim cũng như sự phong phú của một số loài chim đặc trưng được coi như chỉ thị sinh học cho từng dạng sinh cảnh. Nghiên cứu sâu hơn về các nhóm loài chim chỉ thị có thể giúp nhận biết thêm về hiện trạng chất lượng của từng kiểu rừng trong khu bảo tồn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58812
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.