Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58820
Title: Đánh già khẳ năng chịu mặn, năng suất và chất luợng của bộ giống lúa thơm (Oryza sativa L-1) tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Trần, Trung Hiếu
Quan, Thị Ái Liên
Keywords: Chịu mặn
Năng suất
Chất lượng
Lúa thơm
Tỉnh Sóc Trăng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 03+04 .- Tr.21-30
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện qua các nội dung chính là xác định khẳ năng chịu mặn giai đoạn mạ của bộ giống lúa trong dung dịch dinh dưỡng ở 3 độ dẫn điện EC là 8. dS/m, 10 dS/m, 12 dS/m và bằng chỉ thị phân tử ADN; đánh giá đất và diễn biến mặn kết hợp khảo nghiệm so sánh ngoài đồng theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại 10 nghiệm thức tại 3 địa điểm thuộc các huyện: Kế Sách, Long Phú và Trần Đề, đồng thời đánh giá các chỉ tiêu nông học, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất, phân tích phẩm chất bộ giống. Kết quả chọn được các giống RVT, OM9915, OM7347, OM6162, OM4900 có khả năng chịu mặn giai đoạn mạ trong dung dịch dinh dưỡng; >8 dS/m, đồng thời mạng các gien liên kết với QTL/gien Ssltol định vị trên nhiễm sắc thể số 1. Qua khảo nghiệm tại 3 địa điểm đã chọn được 3 giống lúa OM7347, OM6162, OM9915 có thời gian sinh trưởng 101-105 ngày, năng suất cao 6,0-6,6 tấn/ha trong điều kiện thực tế EOl.37-2,33 đs/m và có chiều dài hạt gạo 7,4-7,5mm, hàm lượng amyloza 9,2%-11.1%, độ bền thể gel cấp 3, có mùi thơm và mang gien thơm phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Sóc Trăng,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58820
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.