Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58831
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thụ phấn bổ sung đến tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất lượng bưởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang
Authors: Vi, Xuân Học
Nguyễn, Quốc Hùng
Nguyễn, Văn Vương
Nguyễn, Thị Hải
Keywords: Bưởi Xuân Vân
Thụ phấn hổ sung
Tỷ lệ đậu quả
Chất lượng quả
Tỉnh Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.38-42
Abstract: Bưởi Xuân Vân là một trong những cây ăn quả đặc sản của tỉnh Tuyên Quang, được trồng tập trung tại huyện Yên Sơn với diện tích trên 550 ha. Bưởi Xuân Vân bắt đầu cho thu hoạch vào đầu tháng 10 và kết thúc vào giữa tháng 11, sớm hơn một số giống bưởi khác đang được trồng ở các tỉnh phía Bắc nên cho hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng bưởi. Trong những năm gần đây, bưởi Xuân Vân ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu quả thấp, năng suất thu được thấp hơn so với tiềm năng cho năng suất của giống. Nhằm làm tăng tỷ lệ đậu quả, tăng năng suất và chất lượng bưởi Xuân Vân, nghiên cứu thụ phấn bổ sung bằng các nguồn phấn khác nhau cho giống bưởi Xuân Vân, trên cây 9-10 năm tuổi trong các năm 2015 - 2016 đã được thực hiện tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy: thụ phấn bổ sung đã làm tăng tỷ lệ đậu quả từ 3,3% đến 32,1% so với đối chứng. Trong các công thức thụ phấn bổ sung, thụ phấn bằng nguồn phấn từ cây bưởi chua có tỷ lệ đậu quả cao nhất (32,7% ở năm 2015 và 34,7% ở năm 2016), năng suất quả thu được đạt cao nhất (15,1 kg/công thức ở năm 2015 và 16,1 kg/công thức ở năm 2016), so với công thức đối chứng để đậu quả tự nhiên tương ứng ở các năm chỉ đạt 0,9 - 1,2 kg/công thức và sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Thụ phấn bổ sung không ảnh hưởng đến chất lượng bưởi Xuân Vân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58831
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.