Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58857
Title: Nâng cao tầm vóc lý luận của Tạp chí Xây dựng Đảng trong tình hình mới
Authors: Trần, Xuân Đỉnh
Keywords: Tạp chí Xây dựng Đảng
Nâng cao tầm vóc lý luận
Tình hình mới
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.11-13
Abstract: Tạp chí Xây dựng Đảng sẽ phải là nơi khởi nguồn định hướng, chỉ dẫn, động viên, khích lệ các nhà báo chuyên nghiệp và cộng tác viên trong việc tu thân, tu nghiệp để viết các tác phẩm xây dựng Đảng trong những năm tới đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58857
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
953.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.