Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58862
Title: Nấm gây bệnh thối rễ, vàng lá cam thuộc họ pythiaceae tại Quảng Ninh, Việt Nam
Authors: Nguyễn, Minh Chí
Phạm, Quang Thu
Trần, Xuân Hinh
Dương, Thế Quân
Nguyễn, Văn Nam
Keywords: Bệnh thối rễ
Cam
Phytophthora
Phytopythium
Pythium
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.97-103
Abstract: Cây cam được gây trồng rộng khắp trên toàn cầu, đem lại tổng doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm. Các loài cây có múi nói chung và cây cam nói riêng cũng đã được gây trồng phổ biến ở Việt Nam chúng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, bệnh thối rẽ, vàng lá trên cây có múi đã gây ra những tổn thất không nhỏ ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm hình thái, định loại và tính gây bệnh của các chủng nấm thuộc họ Pythiaceae gây bệnh thối rễ phân lập từ đất và rẽ cây cam bị bệnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả giám định bằng phương pháp chỉ thị phân tử với việc sử dụng cặp mồi ITS1 và ITS4 đã xác định các mậu nấm gây bệnh thối rễ cây cam thuộc năm loài gồm Phytophthora pairmvora, Phytopythium vexans, Phytopythium helicoides, Pythium cucurhitaccarurn và Phytopythium chamaehyphon. Các loài này đều gây bệnh ờ cả hai phương pháp gãy bệnh trên lá và trên cây con. Tính gây bệnh của các chủng nàm có sự khác nhau và được chia thảnh 4 nhóm gồm: gây bệnh rất mạnh (3 chủng) gây bệnh mạnh (6 chủng), gây bệnh trung bình (1 chủng) và gây bệnh yếu (1 chủng). Ba chủng gây bệnh rất mạnh bao gồm QN727, QN729 và QN734 đều thuộc loài Phytophthora palmivora, chúng gây bệnh thối rễ cam rất phổ biến, do đó cần có các nghiên cứu sớm để quản lý dịch bệnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58862
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.