Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58866
Title: Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ. Kỳ 2: Móng không vững, cột lung lay
Authors: Đỗ, Anh
Keywords: Công tác đánh giá cán bộ
Xây dựng Đảng
Giải bài toán khó
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.21-23, 60
Abstract: Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến các khâu khác của công tác cán bộ. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Công tác đánh giá cán bộ thời gian qua đã từng bước được cải thiện tốt hơn, tuy nhiên, đây vẫn là một khâu khó, vẫn còn nhiều việc để làm, cần đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ. Vì thế, Tạp chí Xây dựng Đảng xin được gửi tới bạn đọc loạt bài: “Giải “bài toán khó” trong đánh giá cán bộ dài 4 kỳ về vấn đề này của tác giả trẻ Đỗ Anh. Trong phạm bài viết kỳ 2: Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác Hồ căn dặn: “Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực”, đồng thời “trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng.... Ta nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận xét họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết điểm của họ, không nên chỉ xem xét công việc của họ trong một lúc mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay”. Đánh giá cán bộ là quá trình xem xét toàn diện về đức và tài, phẩm chất và năng lực của cán bộ. Bởi vậy, nếu không thực hiện khảo sát, đánh giá cán bộ một cách thận trọng, kỹ lưỡng, nhiều chiều, thì sẽ dẫn đến những hệ quả khó lương, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, đặc biệt trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58866
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.