Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58883
Title: Ứng dụng hệ thông tin địa lý và quy trình phân tích thứ bậc để mô hình hóa ổ sinh thái không gian của gấu ngựa (Ursus thibetanus Cuvier, 1 823) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Đoàn, Quốc Vượng
Trần, Văn Dũng
Nguyễn, Đắc Mạnh
Keywords: AHP
Bản đồ phân cấp mức độ thích hợp của sinh cảnh
Chỉ số chất lượng sinh cảnh
Gấu ngựa
GIS
KBTTN Pù Luông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.230-238
Abstract: Để xác định các khu vực thích hợp cho hoạt động sống của gấu ngựa trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông, 7 yếu tố hoàn cảnh đã được lựa chọn làm chỉ tiêu đại diện cho độ phong phú của nguồn thức ăn và nước uống, độ yên tĩnh - kín dáo của nơi cư trú, mức độ chia cắt sinh cảnh/cản trở loài di chuyển. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số của các yếu tố hoàn cảnh và dựa vào đặc điểm lựa chọn sinh cảnh sống của gấu ngựa để xác định trọng số của các cấp độ trong mỗi yếu tố hoàn cảnh; sau đó tích hợp các trọng số này vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ phân cấp mức độ thích hợp của sinh cảnh. Kết quả cho thấy: Khu vực có sinh cảnh thích hợp cao và rất cao chiếm 67,733% tổng diện tích khu bảo tồn; trong đó các tiểu khu điển hình có mức độ thích hợp rất cao (>60% diện tích tiểu khu), bao gồm: TK27 (84,41%), TK30 (89,57%), TK74 (82,11%), TK84 (68,12%), TK115 (65,23%), TK250 (90,78%), TK252 (63,94%) và TK264 (78,07%). Kết quả đạt được đã chứng minh tính hữu dụng và phù hợp của việc tích hợp GIS và AHP trong mô hình hóa ổ sinh thái không gian của loài gấu ngựa ở quy mô khu bảo tồn; cung cấp dữ liệu cho công tác quy hoạch, điều chế không gian môi trường rừng để bảo tồn quần thể gấu ngựa tại KBTTN Pù Luông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58883
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.