Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58892
Title: Đề cao trách nhiệm
Authors: Phạm, Giang
Keywords: Đại dịch Covid-19
Công tác chống dịch
Trách nhiệm
Tỉnh Hà Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.53
Abstract: Sau 34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, ngày 29-4 Hà Nam đã ghi nhận ca bệnh Covid – 19 đầu tiên và trong 10 ngày sau đó, một loạt ca bệnh đã được phát hiện ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tốc độ lây nhiễm rất nhanh, khó lường với tính chất nguy hiểm mới. Tình hình đòi hỏi cần phát huy cao nhất trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập thể, mỗi cán bộ đảng viên và người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58892
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
301.95 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.