Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58897
Title: Người phóng viên bám bản
Authors: Ngọc Anh
Keywords: Người phóng viên bám bản
Dân tộc thiểu số
Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.54-57
Abstract: Phóng viên Bùi Tấn Sỹ hiện đang công tác tại đài phát thanh – truyền hình (PTTH) Quảng Nam là người nặng lòng với bà con xứ Quảng. 20 năm lăn lộn với nghề là 20 năm anh đắm mình cùng bà con dân tộc thiểu số (DTTS) ở những huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam. Anh là một trong số 187 người làm báo tiêu biểu của cả nước được tuyên dương trong Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 21-6-2020).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58897
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.