Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58900
Title: Mạn đàm về tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị. Kỳ 3: Ngã ngựa sự phai nhạt lý tưởng chính trị
Authors: Ma, Văn Kháng
Keywords: Nhạt Đảng
Khô Đoàn
Phai nhạt lý tưởng chính trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.58-60
Abstract: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới tình trạng “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã nêu rõ: “Kết nạp đảng viên một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; động cơ vào Đảng của một số cá nhân chưa đúng đắn”. Tồn tại điều này bởi đâu đó đã xuất hiện trở lại tình trạng như đồng chí Tổng Bí thư đã nhắc ở trên. Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi tới bạn đọc loạt bài “Mạn đàm về tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính tri” của tác giả Ma Văn Kháng, mong muốn gửi tới độc giả cả nước những suy nghĩ, trăn trở của một lớp người, một thế hệ đảng viên trưởng thành trong kháng chiến, nghĩ suy về đất nước, con người hôm nay. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin giới thiệu nội dung kỳ 3: Ngã ngựa sự phai nhạt lý tưởng chính trị .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58900
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.