Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58936
Title: Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (hevea brasitiensis) ở vùng Đông Nam Bộ
Authors: Đàm, Văn Toàn
Phạm, Quang Thu
Keywords: Cây cao su
Phytophthora
Tỷ lệ bệnh
Chỉ số bệnh
Thuốc bảo vệ thực vật
Hiệu quả phòng trừ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 357 .- Tr.29-35
Abstract: Cây cao su (Hevea brasiliensis) là cây công nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong cơ cấu cây trồng ở vùng Đông Nam bộ. Cũng như nhiều loài cây trồng khác, cây cao su đang bị nhiều loại bệnh hại tấn công làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng mủ vườn cây, trong đó có bệnh rụng lá mùa mưa. Kết quả nghiên cứu cho thay, thu gom xử lý tán dư, cỏ dại và cây thực sinh trong vườn cây kinh doanh góp phần làm giảm tỷ lệ và chỉ số bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su. Bón phân cân đối căn cứ vào từng loại đất theo Quy trình kỹ thuật cây cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có bổ sung thêm phân chuồng 10 tấn/ha giúp hiệu quả phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su cao, đạt 42,51%. Thuốc hóa học Agrifos 400 va Ridoniid Gold 68WG có hiệu quả phòng trừ bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su cao nhất đạt 81 66% và 80 25% theo thứ tự. Hiệu quả phòng trừ bệnh rụng lá mùa mua cây cao su còn phụ thuộc vào thời điểm phun thuốc ở vùng Đông Nam bộ, một năm phun hai lần sau khi cây cao su ra lá sinh lý (tháng 2, 3) và trước mùa mưa (tháng 5) có hiệu quả phòng trừ tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58936
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.