Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5895
Title: : Xây dựng phương pháp xác định đồng thời bảy hoạt chất thuốc BVTV bằng GC-MS/MS.
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân.
Lê, Phước Thành
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích dư lượng bảy loại hoạt chất thuốc BVTV trên ba nền mẫu thực. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện chạy máy GC-MS/MS để tách và xác định bảy hoạt chất BVTV, đường chuẩn thu được có độ tuyến tính cao R2 >0,990 trong khoảng 10 – 1000g/L, phương pháp phân tích có độ lặp lại cao với độ lệch chuẩn tương đối nhỏ hơn 5% phù hợp theo tiêu chuẩn của AOAC. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp thấp, LOD từ 5,11-23,62g/L, LOQ từ 17,04-78,73g/L. Tiến hành phân tích bảy hoạt chất trên ba nền mẫu thực: cà chua, dưa leo và su hào cho thấy không phát hiện các hoạt chất trên.
Description: 80tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5895
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.