Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5895
Nhan đề: : Xây dựng phương pháp xác định đồng thời bảy hoạt chất thuốc BVTV bằng GC-MS/MS.
Tác giả: Nguyễn, Trọng Tuân.
Lê, Phước Thành
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích dư lượng bảy loại hoạt chất thuốc BVTV trên ba nền mẫu thực. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện chạy máy GC-MS/MS để tách và xác định bảy hoạt chất BVTV, đường chuẩn thu được có độ tuyến tính cao R2 >0,990 trong khoảng 10 – 1000g/L, phương pháp phân tích có độ lặp lại cao với độ lệch chuẩn tương đối nhỏ hơn 5% phù hợp theo tiêu chuẩn của AOAC. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng của phương pháp thấp, LOD từ 5,11-23,62g/L, LOQ từ 17,04-78,73g/L. Tiến hành phân tích bảy hoạt chất trên ba nền mẫu thực: cà chua, dưa leo và su hào cho thấy không phát hiện các hoạt chất trên.
Mô tả: 80tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5895
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.