Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58966
Title: Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của mô hình tôm - lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gia tăng xâm nhập mặn ở tỉnh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Hải Thanh
Nguyễn, Minh Đông
Nguyễn, Đỗ Châu Giang
Nishimura, Taku
Phạm, Văn Toàn
Ngô, Thụy Diễm Trang
Keywords: Biến đổi khí hậu
Cây thủy sinh chịu mặn
Hiệu quả kinh tế
Mô hình tôm-lúa
Xâm nhập mặn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 359 .- Tr.37-46
Abstract: Đề tài nhằm đánh giá (1) khia cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế và (2) xác định các loài cây thủy sinh chịu mặn và ý kiến của người dân về các loài cây thủy sinh chịu mặn trong các mô hình tôm-lúa tại tỉnh Bạc Liêu. Đề tài được thực hiện bằng cách thu thập số liệu thứ cấp về diện tích, sản lượng, năng suất của mô hình tôm-lúa giai đoạn năm 2013-2017 của 3 huyện: Hồng Dân, Phước Long và Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, kết hợp phỏng vấn trực tiếp 30 hộ dân ở mỗi huyện. Kết quả cho thấy cây năn tượng (Scirpus littorahs) được người dân chọn trồng trong vụ tôm chiếm 48,9% tổng số 90 hộ dân phỏng vấn. Phước Long trồng nhiều cả năn tượng (13/30 hộ) và năn kim (12/30 hộ), trong khi năn bộp là loài cây trồng chủ yếu trong vụ tôm ở Hầng Dân (23/30 hộ). Ngoài ra, bồn bồn cũng được lựa chọn trồng ở cả ba huyện. Một bụi đỏ, F lai và OM5451 là các giống lúa chịu mặn phổ biến trong mô hình tôm-Iúa. Mô hình tôm-lúaa mang lại lợi nhuận kinh tế ổn định, lợi nhuận trung bình của các mô hình tôm-lúa là 24,5 triệu/ha/năm, trong đó lợi nhuận từ con tôm là 22,8 triệu/ha/năm. Có 76,7% hộ dân ở Giá Rai, 80% hộ dân ở Hồng Dân và Phước Long trong nhóm hộ khảo sát đều mong muốn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm trồng cỏ trên đất lúa để ứng phó với điểu kiện thời tiết ngày cáng phức tạp hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58966
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.