Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59009
Title: Những sự kiện lớn về Giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải Việt Nam
Những sự kiện nỗi bật
Từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 21
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.58-64
Abstract: Bài viết điểm lại những sự kiện quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay. Những dấu mốc quan trọng là điểm nhấn quá trình phát triển giao thông vận tải qua các thời kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59009
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.