Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5901
Title: Mô hình dựa trên cách sử dụng trong việc lí giải quá trình thụ đắc ngôn ngữ ở trẻ em
Authors: Phạm, Hiển
Keywords: Mô hình dựa trên cách sử dụng
Lí giải quá trình thụ đắc
Ngôn ngữ trẻ em
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 5 .- Tr.41-55
Abstract: Bài viết này đặt mục đích giới thiệu mô hình thụ đắc ngôn ngữ dựa trên sự sử dụng - mô hình có tính giải thích cao cho quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ em.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5901
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_827 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.