Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59010
Title: Ứng dụng phương pháp Wilson - Ɵ trong fem phân tích tác động của động đất tới đập bê tông trọng lực
Authors: Nguyễn, Quang Hùng
Keywords: Đập bê tông trọng lực
Phưong pháp phần tử hữu hạn
Tích phân thời gian
Wilson-Ɵ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 360 .- Tr.101-106
Abstract: Tác động của động đất tới công trinh xây dựng nói chung và công trình thủy lợi, thủy điện nói riêng là hết sức to lớn. Việc tính toán thiết kế công trình chịu tác động của tải trọng động đối với công trinh thủy lợi, thủy diện Việt Nam đang còn nhiều hạn chế. Nội dung bài báo này giới thiệu một cách ứng dụng phương pháp Wilson-Ɵ xây dựng thuật toán giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong phần mềm mã nguồn mở nhằm nghiên cứu tác động của động đất tới đập bê tông trọng lực là một trong những loại hình công trình dâng nước phổ biến của ngành thủy lợi, thủy điện. Các kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện công nghệ tính toán đập bê tông trọng lực dưới tác dụng của dao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59010
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.