Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59015
Title: Sinh con từ tinh trùng của người chết so sánh pháp luật và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam
Authors: Đoàn, Thị Phương Diệp
Đoàn, Thanh Hải
Keywords: Sinh con
So sánh pháp luật
Tinh trùng của người chết
Vấn đề đặt ra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.16-30
Abstract: Sử dụng tinh trùng của người chết để sinh con là hiện tượng mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đây là hiện tượng ẩn chứa nhiều vấn đề pháp lí phức tạp, gây ra nhiều tranh luận song lại chưa có những nghiên cứu chuyên sâu. Bài viết làm rõ bản chất của việc sinh con từ tinh trùng của người chết; so sánh quy định pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, đưa ra những bình luận và kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm quyền con người và sự ổn định xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59015
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.