Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59026
Title: Xác định nồng độ axit boric thích hợp để tạo chế phẩm SLMPV trừ sâu khoang trên cây rau muống nước (Ipamaea aquatic)
Authors: Nguyễn, Thị Hai
Huỳnh, Nhi
Keywords: Axit boric
Chế phẩm SLNPV
Sâu khoang
Rau muống nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.11-14
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định nóng độ axit boric bổ sung vào chế phẩm SLNPV bằng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trong chậu. Kết quả cho thấy trong điều kiện phòng thí nghiệm, tỷ lệ sâu chết ở công thức SLNPV + axit boric 1% cao hơn hẳn so với các công thức SLNPV + axit boric 0,5% và SLNPV+ axit boric 2% và SLNPV không bổ sung axit boric. Thí nghiệm trên cây rau muống nước trồng trong chậu cũng cho thấy, bổ sung axit boric 1% cho hiệu quả trừ sâu của SLNPV cao hơn hẳn so với không bổ sung axit boric và hiệu lực trừ sâu của SLNPV + axit boric 0,5% vả SLNPV + axit boric 2% không sai khác so với không bổ sung axit boric. Axit boric 1% không gây chết ấu trùng của bọ rùa chấm (Menochilus sexmacuiatus) và bọ xít hoa {Eocanthecona /urcẹllata).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59026
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.