Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59029
Nhan đề: Kết quả tuyển chọn giống khoai tay mới năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng bệnh mốc sương cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2017 -2018
Tác giả: Nguyễn, Đạt Thoại
Nguyễn, Thị Nhung
Trịnh, Văn Mỵ
Ngô, Thị Huệ
Đỗ, Thị Hồng liễu
Nguyễn, Phan Anh
Trần, Quổc Anh
Từ khoá: Giống khoai tây 4-170
Năng suất củ
Chất lượng và kháng bệnh mốc sương
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.26-32
Tóm tắt: Nhằm tuyển chọn được giống khoai tây mới năng suất cao, phẩm chất tốt và kháng bệnh mốc sương thích ứng với điều kiện sinh thái của các tỉnh phía Bắc, trong 2 năm 2017-2018 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã khảo nghiệm, đánh giá 15 dòng giống khoai tây mới có triển vọng mang gen kháng bệnh mốc sương (1-3 gen) so với giống đối chứng Solara tại 4 tỉnh/thành phố (Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định). Kết quả đã chọn được 4 giống khoai tây (1-67; 3-213; 4-170; 10-26) sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh mốc sương (điểm 1-3) cho năng suất củ tươi trên 21,15 tấn/ha, so với giống đối chứng Solara (15,2 tấn/ha). Đã xác định được giống khoai tây 4-170 có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, năng suất củ cao (23,62 - 24,84 tấn/ha), tỷ lệ chất khô củ 18,46% và cao hơn đối chứng Solara (16,58%). Bên cạnh đó, đã khảo nghiệm sản xuất giống khoai tây 4-170 trên diện tích 40 ha, năng suất trung bình đạt 21,33 tấn/ha, tăng hơn 26,6% so với giống đối chứng Solara (16,86 tấn/ha). Giống khoai tây 4-170 sinh trưởng phát triển tốt tại các tỉnh phía Bắc, dạng củ hình oval, vỏ củ và ruột củ vàng, tỷ lệ củ to cao, mắt củ nông, chất lượng ăn ngon, bở và thơm, thích hợp cho ăn tươi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59029
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.