Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59029
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đạt Thoại-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nhung-
dc.contributor.authorTrịnh, Văn Mỵ-
dc.contributor.authorNgô, Thị Huệ-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hồng liễu-
dc.contributor.authorNguyễn, Phan Anh-
dc.contributor.authorTrần, Quổc Anh-
dc.date.accessioned2021-07-23T07:33:32Z-
dc.date.available2021-07-23T07:33:32Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59029-
dc.description.abstractNhằm tuyển chọn được giống khoai tây mới năng suất cao, phẩm chất tốt và kháng bệnh mốc sương thích ứng với điều kiện sinh thái của các tỉnh phía Bắc, trong 2 năm 2017-2018 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đã khảo nghiệm, đánh giá 15 dòng giống khoai tây mới có triển vọng mang gen kháng bệnh mốc sương (1-3 gen) so với giống đối chứng Solara tại 4 tỉnh/thành phố (Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định). Kết quả đã chọn được 4 giống khoai tây (1-67; 3-213; 4-170; 10-26) sinh trưởng, phát triển tốt, kháng bệnh mốc sương (điểm 1-3) cho năng suất củ tươi trên 21,15 tấn/ha, so với giống đối chứng Solara (15,2 tấn/ha). Đã xác định được giống khoai tây 4-170 có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt, năng suất củ cao (23,62 - 24,84 tấn/ha), tỷ lệ chất khô củ 18,46% và cao hơn đối chứng Solara (16,58%). Bên cạnh đó, đã khảo nghiệm sản xuất giống khoai tây 4-170 trên diện tích 40 ha, năng suất trung bình đạt 21,33 tấn/ha, tăng hơn 26,6% so với giống đối chứng Solara (16,86 tấn/ha). Giống khoai tây 4-170 sinh trưởng phát triển tốt tại các tỉnh phía Bắc, dạng củ hình oval, vỏ củ và ruột củ vàng, tỷ lệ củ to cao, mắt củ nông, chất lượng ăn ngon, bở và thơm, thích hợp cho ăn tươi.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.26-32-
dc.subjectGiống khoai tây 4-170vi_VN
dc.subjectNăng suất củvi_VN
dc.subjectChất lượng và kháng bệnh mốc sươngvi_VN
dc.titleKết quả tuyển chọn giống khoai tay mới năng suất cao, phẩm chất tốt, kháng bệnh mốc sương cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2017 -2018vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.