Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031
Nhan đề: Nghiên cứu xác định các thông số tối ưu máy rửa thanh long TL-4
Tác giả: Đào, Vĩnh Hưng
Nguyễn, Trọng Minh Khiêm
Từ khoá: Máy rửa thanh long
Thanh long ruột đỏ
Thanh long ruột trắng
Độ sạch
Độ gãy tai
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.41-47
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là hoàn thiện thiết kế chế tạo máy rửa thanh long năng suất 3 - 4 tấn/giờ. Máy hoạt động theo cơ chế “rửa phun thủy động kết hợp quay” kết hợp nguyên lý “đảo quả” để rửa thanh long đặc biệt loại ruột đỏ phục vụ xuất khẩu. Máy được bố trí 15 vòi rứa cố định để rửa sơ bộ áp suất thấp và 32 vòi rửa quay áp suất cao trong đó 16 vòi rửa quay dưới và 16 vòi rửa quay phía trên. Kết quả thực nghiệm đa yếu tố gồm áp suất và vận tốc xích tải rửa cho loại thanh long ruột đỏ. Kết quả tối ưu xác định được vận tốc xích tải tối ưu vtư= 0,1 m/s, áp suất nước rửa tối ưu PM= 5,89 bar, tương ứng với độ sạch tối ưu là 96,7% và độ gãy tai quả tối ưu là 3,8%. Đối với các máy cũ dùng vòi phun cố định độ sạch khi rửa chỉ đạt 60 - 70%. Nguyên lý rửa mới số vòi giảm một nửa so với các máy trước đây cùng năng suất, dẫn đến giảm được đáng kể chi phí vận hành và đầu tư.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.