Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Vĩnh Hưng-
dc.contributor.authorNguyễn, Trọng Minh Khiêm-
dc.date.accessioned2021-07-23T07:35:51Z-
dc.date.available2021-07-23T07:35:51Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59031-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là hoàn thiện thiết kế chế tạo máy rửa thanh long năng suất 3 - 4 tấn/giờ. Máy hoạt động theo cơ chế “rửa phun thủy động kết hợp quay” kết hợp nguyên lý “đảo quả” để rửa thanh long đặc biệt loại ruột đỏ phục vụ xuất khẩu. Máy được bố trí 15 vòi rứa cố định để rửa sơ bộ áp suất thấp và 32 vòi rửa quay áp suất cao trong đó 16 vòi rửa quay dưới và 16 vòi rửa quay phía trên. Kết quả thực nghiệm đa yếu tố gồm áp suất và vận tốc xích tải rửa cho loại thanh long ruột đỏ. Kết quả tối ưu xác định được vận tốc xích tải tối ưu vtư= 0,1 m/s, áp suất nước rửa tối ưu PM= 5,89 bar, tương ứng với độ sạch tối ưu là 96,7% và độ gãy tai quả tối ưu là 3,8%. Đối với các máy cũ dùng vòi phun cố định độ sạch khi rửa chỉ đạt 60 - 70%. Nguyên lý rửa mới số vòi giảm một nửa so với các máy trước đây cùng năng suất, dẫn đến giảm được đáng kể chi phí vận hành và đầu tư.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.41-47-
dc.subjectMáy rửa thanh longvi_VN
dc.subjectThanh long ruột đỏvi_VN
dc.subjectThanh long ruột trắngvi_VN
dc.subjectĐộ sạchvi_VN
dc.subjectĐộ gãy taivi_VN
dc.titleNghiên cứu xác định các thông số tối ưu máy rửa thanh long TL-4vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.