Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59033
Title: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến ổn định đập bê tông
Authors: Nguyễn, Quang Hùng
Keywords: Đập bê tông trọng lực
Cân bằng cực hạn
Hệ số ổn định
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.48-52
Abstract: Nội dung trình bầy trong bài báo này tập trung đi sâu nghiên cứu vào phương pháp cân bằng cực hạn và ứng dụng đối với vấn đề ổn định đập bê tông trọng lực xây dựng trên nền đá và không phải đá. Thông qua đó, khảo sát một số nhân tố như chiều cao đập, chiều rộng đập, lực dính của nền, góc ma sát trong của nền, chiều sâu chôn móng... ảnh hưởng tới ổn định đập bê tông xây dựng trên nền. Các kết quả nghiên cứu cho hình ảnh rõ nét về sự thay đổi hệ số ổn định đập theo các thông số cơ bản như kích thước đập, điều kiện địa chất điều kiện thi công đập. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59033
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.