Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59051
Title: Tạp chí quản lý nhà nước trong sự phát triển của học viện hành chính quốc gia
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Keywords: Tạp chí quản lý nhà nước
Trong sự phát triển của học viện hành chính quốc gia
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 276 .- Tr.22-25
Abstract: Bài viết: Sự phát triển của Tạp chí Quản lý nhà nước; cơ hội và thách thức đặt ra với Tạp chí QLNN trong tình hình mới; phương hướng phát triển của Tạp chí trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59051
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.