Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5907
Title: Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 chính thức được cấp phép đầu tư
Authors: Phạm, Thùy
Keywords: Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1
Dự án đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.24
Abstract: UBND tỉnh Bình Thuận vừa cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho dự án “Nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1” do Công ty CP Đầu tư Quang Điện Bình Thuận làm Chủ đầu tư. Nhà máy không chỉ cung cấp một lượng điện năng đáng kể mà còn góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp năng lượng sạch của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5907
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_858.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.