Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/591
Title: Kiểm soát đô thị hóa vùng ven đô: trường hợp khu vực Bắc sông Hồng Hà Nội
Authors: Phạm, Sỹ Liêm
Keywords: Phía bắc sông Hồng
Quy hoạch đô thị
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.34-36
Abstract: Kiểm soát đô thị hóa ngoại vi luôn đầy thách thức, vì tính chất là nơi giao thoa đô thị – nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động này lại rất cần thiết để đảm bảo chất lượng cuộc sống, sự phồn vinh và tránh được hậu quả của tình trạng đô thị hóa tự phát hỗn loạn khi được sát nhập vào nội đô trong tương lai. Khu đô thị mới cửa ngõ Bắc sông Hồng sẽ góp phần tạo nên bộ mặt hiện đại của Thủ đô Hà Nội trong thế kỷ 21, vì vậy quá trình đô thị hóa phải đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu, và hàng năm cần được tổng kết đánh giá. Đây là tránh nhiệm không dễ của chính quyền Thủ đô.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/591
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.