Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5910
Title: Khảo sát các thông số âm học trong phát âm thanh điệu tiếng Việt của trẻ nghe kém ở độ tuổi thực 3-4 ( trên địa bàn Hà Nội)
Authors: Văn, Tú Anh
Keywords: Thông số âm học
Thanh điệu tiếng Việt
Trẻ kém nghe
Độ tuổi 3-4
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 5 .- Tr.56-67
Abstract: Bài viết nghiên cứu khảo sát các thông số âm học trong phát âm thanh điệu tiếng Việt của trẻ nghe kém (có đeo máy trợ thính) độ tuổi từ 3 - 4 tuổi tại Thành phố Hà Nội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5910
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.