Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59105
Title: Cơ hội và thách thức của đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học hiện nay
Authors: Nguyễn, Đức Thuận
Keywords: Cơ hội
Thách thức
Đào tạo đại học
Vừa làm vừa học
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 277 .- Tr.50-53
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam hiện nay đang được nhìn nhận như là một cơ hội để gia tăng năng suất lao động dựa trên những tiến bộ khoa học - kỹ thuật Giáo dục và đào tạo được coi là một trong những lĩnh vực chịu nhiều tác động nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có đào tạo đại học theo hình thức vừa làm, vừa học. Ngoài những cơ hội phát triển, hình thức đào tạo vừa làm, vừa học sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là khi hệ đào tạo này đang còn nhiều hạn chế, bất cập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59105
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.