Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5913
Title: Đi tìm nguồn gốc của "hình chữ nhật"
Authors: Nguyễn, Thế Dương
Keywords: Nguồn gốc
Hình chữ nhật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 5 .- Tr.71-75
Abstract: Bài viết tìm hiểu nguồn gốc của tên gọi hình chữ nhật trong tiếng Việt và Hình chữ nhật với tư cách là một đơn vị từ vựng, đã gia nhập tiếng Việt khi nào?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5913
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_275.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.