Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5918
Title: Truyền tải điện Quảng Trị sơ kết công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
Authors: Việt Hưng
Keywords: Truyền tải điện
Phòng chống cháy rừng
Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
Quảng Trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.25-26
Abstract: Ngày 19/4/2018 Truyền tải điện Quảng Trị đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong công tác phòng chống cháy rừng (PCCR) và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện Truyền tải Quốc Gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (BVHLAT). Tham dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Quảng Trị, phòng an ninh kinh tế PA81 CA tỉnh, Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 07 huyện thị, đại diện chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Hội nông dân tỉnh Quảng Trị và các chốt bảo vệ đường dây.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5918
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.