Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5919
Title: Số 2 trong ngôn ngữ và văn hóa người Việt
Authors: Đỗ, Anh Vũ
Keywords: Số 2
Văn hóa người Việt
Ngôn ngữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 5 .- Tr.76-80
Abstract: Tìm hiểu về số 2 và những biểu hiện của nó trong ngôn ngữ, ta thấy được sự phong phú, sống động, linh hoạt và giàu sức biểu cảm, sáng tạo của người Việt. Đồng thời, ta còn thấy ẩn sâu bên trong cả một nhân sinh quan, một triết lí về Âm - Dương khi nhìn nhận về thế giới mà cả phương Đông và phương Tây đều có sự giao thoa, gặp gỡ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5919
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_276.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.