Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5920
Title: Phát triển năng lượng tái tạo và những thách thức đặt ra
Authors: Ngọc Diệp
Keywords: Năng lượng tái tạo
Phát triển
Quy hoạch điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 228 .- Tr.26-27
Abstract: Phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) là một ưu tiên trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh chỉnh, với mục tiêu điện năng sản xuất từ nguồn này 99% vào năm 2020, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều thuận lợi để phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió, mặt trời, rác thải... Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng nguồn năng lượng này đang gặp nhiều thách thức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5920
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.