Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59219
Title: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển công nghiệp (1997-2005)
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Đảng bô tỉnh Thái Nguyên
Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.105-107
Abstract: Thái Nguyên là một tỉnh thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ, liền kề với Thủ đô Hà Nội, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển một nền kinh tế đa dạng theo hướng CNH, HĐH. Giai đoạn 1997-2005, Đảng bộ tỉnh đề ra chủ trương, phát triển công nghiệp và đạt được những thành tựu bước đầu tạo nền tảng cho công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59219
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.