Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59232
Title: Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tư cách người Công an nhân dân trong giai đoan hiện nay
Authors: Ngô, Thị Khánh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công an nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.28-32
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thực hiện lời căn dặn của Người, hơn 70 năm qua, lực lượng CAND Việt Nam liên tục duy trì và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59232
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.